Strojní omítačky

Plně automaticky míchají veškeré strojní suché sádrové, vápenné a cementové maltové směsi s vodou a dopravují maltu připravenou ke zpracování na místo.